Compliance

Compliance

Underlättar era behov av att följa finansiella regelverk.

Compliance app som hjälper organisationer att uppfylla relevanta regulatoriska krav och branschstandarder

Regelhantering

Appen tillhandahåller en centraliserad plattform för att hantera och spåra compliance förpliktelser såsom datasekretesslagar, finansiella regelverk eller branschspecifik compliance. Appen kan ge tillgång till uppdaterade regelverk, underlätta compliance bedömningar och generera rapporter för att visa nödvändiga åtgärder.

Dokumenthantering

Appen innehåller funktioner för effektiv dokumenthantering. Den tillåter organisationer att på ett säkert sätt lagra compliance relaterade dokument, såsom policyer, procedurer, kontrakt och revisionsrapporter. Appen kan underlätta dokumentsamarbete och säkerställa att anställda har tillgång till de mest aktuella och relevanta compliance dokumenten.

Compliance

Compliance

Underlättar era behov av att följa finansiella regelverk.

Utbildning och medvetenhet

Appen kan hjälpa organisationer att hantera medarbetar utbildning och medvetenhet program. Det erbjuds genom en platform av compliance utbildningsmoduler.

Revision och rapportering

En viktig aspekt av compliance är att genomföra revisioner för att bedöma följandet av regulatoriska krav och interna policyer. Appen kan effektivisera revisionsprocessen genom att tillhandahålla standardiserade checklistor, anpassningsbara revisionsmallar och automatiserade arbetsflöden för att utföra revisioner.

Andra produkter

Är du redo att sätta igång?

Upptäck hur våra lösningar, produkter och tjänster kan hjälpa ditt företag.