Lending

Lånesystem

Hantera låneprocessen, kreditbedömning och låt era kunder ansöka om lån via ett användarvänligt gränssnitt.

Lånesystem för att hantera och administrera låneprocessen

Låneansökan

Systemet erbjuder ett användarvänligt gränssnitt där låntagare kan fylla i och skicka in sina låneansökningar. Det inkluderar formulär för att samla in personuppgifter, inkomstinformation, syfte med lånet och andra relevanta detaljer.

Låneavtal och dokumentation

Systemet kan generera standardiserade låneavtal och andra dokument som behövs för att formalisera låneavtalet mellan långivaren och låntagaren. Detta inkluderar lånevillkor, räntesatser, amorteringsplaner och eventuella säkerheter.

Lending

Lending

Hantera låneprocessen, kreditbedömning och låt era kunder ansöka om lån via ett användarvänligt gränssnitt.

Kreditvärdering

Systemet kan utföra en noggrann kreditvärdering och bedömning av låntagarens kreditvärdighet baserat på inhämtade uppgifter och även kreditupplysningsföretag eller databaser. Detta hjälper till att bedöma risken för att lånet inte återbetalas i tid.

Utbetalning och återbetalning

Lånesystemet hanterar utbetalningen av lånebeloppet till låntagarens konto efter att lånet har godkänts. Det kan också övervaka återbetalningar och hantera rutiner för att ta emot lånebetalningar, inklusive hantering av räntebetalningar och amorteringar.

Andra produkter

Är du redo att sätta igång?

Upptäck hur våra lösningar, produkter och tjänster kan hjälpa ditt företag.