Integritetspolicy

Senast uppdaterad: 2023-06-12

Välkommen

Sygaard AB respekterar din personliga integritet. Vi vill vara tydliga med vår användning av de personuppgifter som anförtros oss. Denna informationstext beskriver hur Sygaard, samlar in och behandlar personuppgifter om dig i samband med våra tjänster och användning av vår webbplats.

Läs denna policy noggrant för att förstå hur vi behandlar dina personuppgifter.

Insamling av personuppgifter

Sygaard samlar in personuppgifter som du lämnar, till exempel som en potentiell eller befintlig kund som efterfrågar en specifik produkt eller kontaktar oss.

Behandling av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter för följande ändamål:

Data som används för att identifiera dig som kund, innan ett avtal ingås, regelbunden administration av våra produkter och för att ge dig tillgång till autentiserade sidor.

Vi använder cookies i marknadsföringssyfte och för att föreslå mer relevant innehåll på vår webbplats och tredje parts webbplatser. Detta är i enlighet med ditt samtycke till cookies. Cookies används för att förbättra vår webbplats, för nödvändig funktionalitet, för att samla in information om webbplatstrafik och för att optimera innehållet på våra sidor. Läs mer om vår cookiepolicy.

Hur dina personuppgifter delas

Sygaard kan komma att dela information med partners, inklusive IT-leverantörer som lagrar och behandlar personuppgifter för vår räkning. Dessa partners och leverantörer omfattas av Sygaards instruktioner för lagring och behandling av personuppgifter.

Vissa personuppgiftsbiträden och underbehandlare kan finnas utanför EU. Överföringen av personuppgifter baseras på Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler.

Lagring av personuppgifter

Generellt sett sparas dina uppgifter under den tid det är nödvändigt för de ändamål för vilka uppgifterna ursprungligen samlades in för eller som annars krävs enligt tillämplig lag. Efteråt tar vi bort eller avidentifierar dina uppgifter på ett säkert sätt.

Dina rättigheter

Med vissa lagstadgade undantag har du rätt att begära tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig.

Du har rätt att begära rättelse av de personuppgifter vi behandlar om dig, samt begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

Du har rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter med framtida verkan. Det innebär att om du återkallar ditt samtycke har vi rätt att fortsätta behandla redan insamlade personuppgifter med stöd av ditt tidigare lämnade samtycke.

Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring och avregistrera dig från eventuella utskick.

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta gäller dock inte om vi enligt lag är skyldiga att bevara uppgifterna.

Ändringar av denna integritetspolicy

Vi kan komma att uppdatera denna integritetspolicy då och då. Om så är fallet kommer vi att publicera en uppdaterad integritetspolicy på webbplatsen. Ändringar, modifieringar, tillägg eller raderingar träder i kraft omedelbart efter publicering på webbplatsen.