Privacy

Integritetsverktyg

Gör det enklare att hantera tillgång, rättelse och radering av personuppgifter och annan data i enlighet med GDPR.

Integritetsverktyg som hjälper organisationer hantera sin dataskyddsförvalting

Rättigheter för den registrerade

Systemet underlättar hanteringen av de rättigheter som den registrerade har enligt GDPR. Inkluderar funktioner för att hantera begäranden om tillgång, rättelse, radering och begränsning av behandling av personuppgifter.

Dataskyddsbedömning

Systemet erbjuder verktyg och mallar för att genomföra och dokumentera dataskyddsbedömningar (Data Protection Impact Assessments, DPIA). Det hjälper organisationer att bedöma och hantera risker för integritet och säkerhet vid behandling av personuppgifter.

Privacy

Privacy

Gör det enklare att hantera tillgång, rättelse och radering av personuppgifter och annan data i enlighet med GDPR.

Rapportering och dokumentation

Systemet kan generera rapporter och dokumentation för att följa GDPR. Det inkluderar funktioner för att skapa och dela integritetspolicyer, dataskyddsavtal och andra relevanta dokument.

Automatiserad compliance

Systemet erbjuder automatiserade processer och kontroller för att säkerställa att dataskyddsförordningen följs. Det omfattar övervakning av aktiviteter, anpassade varningar och rutiner för att hantera och dokumentera i enlighet med GDPR.

Andra produkter

Är du redo att sätta igång?

Upptäck hur våra lösningar, produkter och tjänster kan hjälpa ditt företag.